a) ở mặt đất một người có trọng lượng 600N thì ở mặt trăng người đó có trọng lượng là bao nhiêu?

Question

a) ở mặt đất một người có trọng lượng 600N thì ở mặt trăng người đó có trọng lượng là bao nhiêu?

in progress 0
Lydia 1 tháng 2021-11-07T16:53:36+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-07T16:54:58+00:00

  Giải thích các bước giải:

  do chúng ta ở TĐ nặng gấp 6 lần khi ta ở MT

  ⇒ người đó ở MT có trọng lượng là : $\frac{600}{6}$ N = 100 N 

  0
  2021-11-07T16:55:29+00:00

  Đáp án:

   MÌNH LÀM THẾ ĐÚNG KO???

  Giải thích các bước giải:

  Vì lực hút của Mặt Trăng chỉ bằng 1/6 lực hút của Trái Đất nên người có trọng lượng 600N khi ở trên Mặt Trăng thì lực hút của Mặt Trăng lên người đó là :

      F = P.1/6 = 600.1/6 = 100 (N)

  Dù lực hút thay đổi nhưng trọng lượng của người cũng không thay đổi.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )