a, Phát biểu quy tắc cộng hai phân số ko cùng mẫu áp dúng tính 3/-4+1/3 b, thế nào là hai góc kề bù ? vẽ góc xoy kề bù với góc yoz biết góc xoy=35 đ

Question

a, Phát biểu quy tắc cộng hai phân số ko cùng mẫu
áp dúng tính 3/-4+1/3
b, thế nào là hai góc kề bù ? vẽ góc xoy kề bù với góc yoz biết góc xoy=35 độ. Tính số đo góc yoz

in progress 0
Iris 19 phút 2021-09-16T18:17:12+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T18:18:35+00:00

  Đáp án + giải thích bước giải :

  `a)`

  Khi cộng 2 phân số không cùng mẫu thì ta phải đưa chúng thành 2 phân số cùng mẫu (bằng cách quy đồng chúng lên) và thực hiện phép tính cộng, trừ 2 phân số cùng mẫu

  `b)`

  – 2 góc kề bù là 2 góc vừa kề nhau vừa bù nhau, có số đo `= 180^o`

  Vì `hat{xOy}` kề bù với `hat{yOz}`

  `-> hat{xOy} + hat{yOz} = 180^o`

  `-> hat{yOz} = 180^o – hat{xOy}`

  `-> hat{yOz} = 180^o – 35^o = 145^o`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )