a,So sánh các số sau: 3 mũ 39 và 11 mũ 21 b, Viết các số 2 mũ 27 và 3 mũ 18 dưới dạng luỹ thừa có số mũ là 9

Question

a,So sánh các số sau: 3 mũ 39 và 11 mũ 21
b, Viết các số 2 mũ 27 và 3 mũ 18 dưới dạng luỹ thừa có số mũ là 9

in progress 0
Ximena 3 tuần 2021-07-11T13:30:06+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T13:31:14+00:00

  Đáp án: $a$)$3^{39} < 11^{21}$.

                $b$) $8^9$; $9^9$.

  Giải thích các bước giải:

  $a$) Ta có:

  $11^{21} < 11^{26} = (11^{2})^{13} = 121^{13}$

  $3^{39} = (3^3)^{13} = 27^{13}$

    Vì : $27^{13} < 121^{13} ⇒ 3^{39} < 11^{21}$.

  $b$) $2^{27} =(2^3)^9 = 8^9$.

          $3^{18} = (3^2)^9= 9^9$.

   

  0
  2021-07-11T13:31:45+00:00

  Bạn tham khảo!
  $a)$ $3^{39}$ và $11^{21}$
  Ta có : $3^{39}$ $=$ $(3^{3})^{13}$ $=$ $27^{13}$
            $11^{21}$ $=$ $(11^{2})^{13}$ $=$ $121^{13}$
  $⇒$ $27^{13}$ $<$ $121^{13}$ hay $3^{39}$ $<$ $11^{21}$
  $b)$
  Ta có : $2^{27}$ $=$ $(2^{3})^{9}$ $=$ $8^{9}$
            $3^{18}$ $=$ $(3^{2})^{9}$ $=$ $9^{9}$
  $FbBinhne2k88$ 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )