a, So sánh tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng và gương cầu lồi ? b, Nêu 2 ứng dụng của gương phẳng và 2 ứng dụng của gương cầu lồi ?

Question

a, So sánh tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng và gương cầu lồi ?
b, Nêu 2 ứng dụng của gương phẳng và 2 ứng dụng của gương cầu lồi ?

in progress 0
Ivy 2 tuần 2021-11-28T13:03:07+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-28T13:04:40+00:00

  Đáp án:

   Ảnh ảo tạo bởi gương phẳng lớn bằng vật

  Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lồi lớn hơn vật

  Gương phẳng giúp ta soi gương 

  Gương cầu lồi dùng làm kính chiếu hậu, thiên văn

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-11-28T13:04:46+00:00

  Giống nhau : đều là ảnh ảo không hứng được trên màn chắn. 

   Khác nhau: Ảnh tạo bởi gương phẳng bằng vật. 

                        Ảnh tạo bởi gương cầu lồi nhỏ hơn                          vật .

  Ứng dụng của gương phẳng:dùng làm gương soi, trang trí nhà ở,…

                          gương cầu lồi:dùng làm gương                                 nhìn sau xe ô tô, xe máy, gương đặt trên đường giao thông chỗ đoạn đường gấp khúc, dùng làm trong khu vui chơi giải trí:nhà gương,…

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )