a) Tả chiều rộng: M: bao la, mênh mông, bát ngát, bạt ngàn. b) Tả chiều dài (xa): M : tít tắp, thăm thẳm, vời vợi, ngút ngàn, xa tít, tít mù khơi, dằn

Question

a) Tả chiều rộng: M: bao la, mênh mông, bát ngát, bạt ngàn.
b) Tả chiều dài (xa): M : tít tắp, thăm thẳm, vời vợi, ngút ngàn, xa tít, tít mù khơi, dằng dặc.
c) Tả chiều cao : M : cao vút, chót vót, vời vợi, chất ngất.
d) Tả chiều sâu : M : hun hút, hoăm hoẳm, thăm thẳm.
Đặt câu với một trong các từ ngữ vừa tìm được :

in progress 0
Camila 1 tháng 2021-08-12T07:41:03+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-12T07:42:22+00:00

  a) bất tận, thênh thang
  b) tít mù khơi, muôn trùng,  ngút ngát, loằng ngoằng, ngoằng ngoẵng, đằng đẵng
  c) dong dỏng, lêu nghêu
  d) hoăm hoắm

  – Nó có dáng người cao dong dỏng.


  $\text{@Star}$

  0
  2021-08-12T07:42:43+00:00

  A,bất tận,thênh thoang 

  B,tịt mù khơi,muôn trùng,ngút ngát,loằng ngoằng,đằng đẵng

  C,dong dợn,lêu nghêu

  D,hoặn hoắn

  -Biển rộng mênh mông bát ngát

  Nhớ cho mk 5 sao nhé

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )