a) Tại sao ở các cây giao phấn, người ta tiến hành tự thụ phấn bắt buộc liên tiếp qua nhiều thế hệ thấy xảy ra sự thoái hóa giống, trong khi ở các

Question

a) Tại sao ở các cây giao phấn, người ta tiến hành tự thụ phấn bắt buộc liên tiếp qua nhiều thế hệ thấy xảy ra sự thoái hóa giống, trong khi ở các cây tự thụ phấn nghiêm ngặt khi tự thụ phấn không dẫn đến thoái hóa giống? Cho ví dụ minh họa.
b). Vai trò của tự thụ phấn bắt buộc và giao phối cận huyết trong chọn giống ?
GIÚP MÌNH RỒI MÌNH VOTE+5⭐ NHA ????????

in progress 0
Faith 2 tháng 2021-09-28T14:55:12+00:00 1 Answers 30 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-28T14:56:59+00:00

  a, Hiện tượng thoái hóa giống là hiện tượng khi tự thụ phấn hoặc giao phối cậu huyết trong nhiều thế hệ, tỉ lệ thể đồng hợp tăng dần, tỉ lệ thể dị hợp giảm dần, tạo ra các cặp gen lặn đồng hợp gây hại.

  Một số loài thích nghi với sự tự thụ phấn nghiêm ngặt qua nhiều thế hệ, hệ gen của chúng là thuần chủng, có kiểu gen đồng hợp. Những cá thể có hệ gen thuần chủng có vật chất di truyền ổn định qua các thế hệ, kiểu gen của chúng không thay đổi nên không dẫn đến thoái hóa giống.

  Ví dụ: Đậu Hà Lan.

  b, Vai trò của tự thụ phấn và giao phối cận huyết: Tạo ra các dòng thuần chủng để làm giống.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )