a) Tập hợp A gồm các số tự nhiên chẵn nhỏ hơn 10 Cách 1 : Liệt kê các phần tử của tập hợp A : Cách 2 : Chỉ ra tính chất đặc trưng của các phần tử củ

Question

a) Tập hợp A gồm các số tự nhiên chẵn nhỏ hơn 10
Cách 1 : Liệt kê các phần tử của tập hợp A :
Cách 2 : Chỉ ra tính chất đặc trưng của các phần tử của tập hợp A
Cách 2 : A = {x ∈ N / x < ...... , x là số .......... ↑ ↑ Điền zô đây Điền zô đây Giúp tui nha , làm mừ nhé ! Cần gấp nhém

in progress 0
Adalynn 2 tháng 2021-08-06T21:43:48+00:00 2 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-06T21:45:23+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Cách 1: `A ={0; 2; 4; 6; 8}`

  Cách 2: `A={x ∈ N | x<10, x`$\text{là số chẵn}$`}`

  Chúc bạn học tốt !!

  0
  2021-08-06T21:45:41+00:00

  Đáp án+giải thích các bước giải:

  a)

  Tập hợp A gồm các số tự nhiên chẵn nhỏ hơn 10:

  Cách 1 : Liệt kê các phần tử của tập hợp A:

  A = {0; 2; 4; 6; 8}

  Cách 2 : Chỉ ra tính chất đặc trưng của các phần tử của tập hợp A: 

  A = {x ∈ N / x < 10, x là số chẵn}

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )