A) Thao tác khởi động,thoát khỏi chương trình bảng tính Exel? B) Thao tác mở File(tập tin) mới, mở File đã lưu,lưu File,lưu File với tên khác. Phần mở

Question

A) Thao tác khởi động,thoát khỏi chương trình bảng tính Exel?
B) Thao tác mở File(tập tin) mới, mở File đã lưu,lưu File,lưu File với tên khác. Phần mở rộng của chương trình bảng tính Exel?
C)Trang tính là gì?Đặc điểm của cột,hàng,ô tính,khối,địa chỉ khối?
D)Các thành phần chính trên trang tính:Thanh công thức,hộp tên,thao tác đổi tên trang tính(Sheet)?
E)Các bước nhập công thức vào ô tính?Sử dụng các kí hiệu phép toán trên trang tính?
F)Sử dụng chương trình luyện gõ phím với Typing Master?
(Làm giúp mình với nhé, mình đang cần rất gấp)

in progress 0
Iris 1 năm 2021-08-02T11:43:33+00:00 1 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-02T11:45:05+00:00

  A)

  Start →  All Programs → Microsoft Ofice → Microsoft Excel 

  B)

  Mở File mới: nhấn File → New

  Mở File đã lưu :File → Open 

  Lưu File: File → Save as 

   Phần mở rộng của bản tính thường có đuôi .xls

  C)

  Trang tính được chia thành các hàng, các cột, là miền làm việc chính của bảng tính.Vùng giao nhau giữa các hàng và các cột là ô tính( còn gọi tắt là ô) dùng để chứa dữ liệu

  Đặc điểm của :

  + Cột : được đánh số theo chữ cái A, B, C ,…

                      

  + Hàng : được đánh số theo chữ số 1, 2, 3, …

                           

  + ô tính : khi kích hoạt thì ô tính có đường viền bao quanh

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )