A.thể tích của 1 miếng sắt là 2dm^3. Tính lực đẩy Acsimet tác dụng lên miếng sắt khi nó đc nhúng chìm trong nước, trong rượu. Biết trọng lượng riêng c

Question

A.thể tích của 1 miếng sắt là 2dm^3. Tính lực đẩy Acsimet tác dụng lên miếng sắt khi nó đc nhúng chìm trong nước, trong rượu. Biết trọng lượng riêng của nước là 10000N/m^3; của rượu là 8000N/m^3.
B.Nếu miếng sắt đc nhúng ở độ sâu khác nhau, thì lực đẩy Acsimet có thay đổi ko? Tại sao?
M.n giúp em với ạ
Giải thích cách giải. C.m m.n

in progress 0
Adalyn 2 tháng 2021-10-13T02:39:40+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-13T02:40:48+00:00

  Đáp án:

   a, 20N và 16N

  b, Không thay đổi

  Giải thích các bước giải:

  a, Đổi: \[2d{m^3} = 0,002{m^3}\]

  Lực đẩy Ác si mét tác dụng vào vật khi nhúng chìm trong nước :

  \[{F_{A1}} = {d_n}.V = 10000.0,002 = 20N\]

  Lực đẩy Ác si mét tác dụng vào vật khi nhúng chìm trong rượu :

  \[{F_{A2}} = {d_r}.V = 8000.0,002 = 16N\]

  b, Nếu miếng sắt được nhúng ở độ sâu khác nhau, thì lực đẩy Ác si mét không thay đổi  vì:

  + Lực đẩy Acsimet phụ thuộc vào thể tích phần chất lỏng mà miếng sắt chiếm chỗ

  + Lực đẩy Acsimet phụ thuộc vào trọng lượng riêng của chất lỏng. Nên khi miếng sắt được nhúng ở độ cao khác nhau thì lực đẩy Acsimet không thay đổi.

   

  0
  2021-10-13T02:41:09+00:00

  Đáp án:

   A.$20N$

   $16N$

  B.Không thay đổi 

  Giải thích các bước giải:

  $2dm³ = 0,002m³$

  $d = 10000N/m³$

  Lực đẩy Acsimet tác dụng lên miếng sắt được nhúng trong nước là : 

  $\text{F = d.V = 10000.0,002 = 20N}$

  $d = 8000N/m³$

  Lực đẩy Acsimet tác dụng lên miếng sắt được nhúng trong rượu là : 

  $\text{F = d.V = 8000.0,002 = 16N}$

  Lực không thay đổi bởi khi tính lực đẩy Acsimet, ta chỉ cần Khối lượng riêng của chất (d) và Thể tích của vật (V) nhưng KHÔNG CẦN Độ sâu hay còn gọi là  chiều cao (h) nên trong đa phần các trường hợp là không thay đổi.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )