a) Theo giá trị khối lượng tính bằng gam của nguyên tử cacbon cho trong bài học, hãy tính xem một đơn vị cacbon tương ứng với bao nhiêu gam? b) Khối l

Question

a) Theo giá trị khối lượng tính bằng gam của nguyên tử cacbon cho trong bài học, hãy tính xem một đơn vị cacbon tương ứng với bao nhiêu gam?
b) Khối lượng tính bằng gam của nguyên tử nhôm là A, B, C hay D?
A. 5,324.10-23g.
B. 6,023.10-23g.
C. 4,482.10-23g.
D. 3,990.10-23g.

in progress 0
Allison 3 tháng 2021-08-29T14:23:48+00:00 1 Answers 38 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-29T14:24:48+00:00

  Đáp án:

   a)1,6605.10^-24 g

  b) C

  Giải thích các bước giải:

  a) Vì 1 đvC bằng 1/12 khôi lượng của nguyên tử C

  -> Khối lượng của 1 đvC= 1,9926.10^-23 /12=1,6605.10^-24 g

  b)khối lượng của nguyên tử nhôm là: 1,6605.10^-24 .27=4,48335.10^-23g

                                                ~4,482.10^-23g

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )