a) tìm một số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng nếu viết thêm chữ số 9 vào bên trái số đó ta được một số lớn gấp 13 lần số đã cho

Question

a) tìm một số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng nếu viết thêm chữ số 9 vào bên trái số đó ta được một số lớn gấp 13 lần số đã cho

in progress 0
Maria 2 tuần 2021-07-11T00:37:44+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T00:38:45+00:00

  ta gọi hai chữ số đó là xy

  nếu viết thêm chữ số 9 vào bên trái số đó ta được số: 9xy

  mà 9xy-xy=900

  số 9xy gấp 13 lần xy

  số tự nhiên có hai chữ số là 

  900÷(13-1)×1=75

  đáp số : 75

   

  0
  2021-07-11T00:39:10+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Cách 1: Vì viết thêm chữ số 9 vào bên trái một số có hai chữ số nên số mới hơn số cũ 900 đơn vị

    ⇒ Số cần tìm là:

                               900 : ( 13-1) x 1=75

   Cách 2:

   Gọi số cần tìm là: ab

      ⇒ Số mới là: 9ab

   Theo đề bài ta có:

                    ab x 13 = 9ab

                    ab x 13 = 900 + ab

               ab x 13-ab = 900

                      ab x 12=900

                        ⇒ab   = 900 :12

                        ⇒ ab  = 75

  Vậy số cần tìm là:75

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )