a) Tìm số ml rượu Etylic nguyên chất và số ml nước có trong 600ml rượu 30⁰ b) Tìm độ rượu khi pha 50ml rượu và 150ml H2O Ai giải giúp mình câu b đi ạ

Question

a) Tìm số ml rượu Etylic nguyên chất và số ml nước có trong 600ml rượu 30⁰
b) Tìm độ rượu khi pha 50ml rượu và 150ml H2O
Ai giải giúp mình câu b đi ạ ! Cảm ơn nhiều!!

in progress 0
Quinn 2 tháng 2021-10-05T03:02:30+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-05T03:04:08+00:00

  Đáp án:

   a) 420 ml

  b) 25 độ

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  a)\\
  V{C_2}{H_5}OH = \dfrac{{V{\rm{dd}} \times Dr}}{{100}} = \dfrac{{600 \times 30}}{{100}} = 180ml\\
  V{H_2}O = 600 – 180 = 420ml\\
  b)\\
  V{\rm{dd}} = 50 + 150 = 200ml\\
  Dr = \dfrac{{V{C_2}{H_5}OH}}{{V{\rm{dd}}}} = \dfrac{{50}}{{200}} \times 100\%  = {25^0}
  \end{array}\)

  0
  2021-10-05T03:04:10+00:00

   A:560

  b:20

  chúc  bạn học tốt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )