a) tìm x ∈ Z biết : $\frac{1}{3}$ – $\frac{2}{5}$ < $\frac{x}{15}$ < $\frac{3}{10}$ : $\frac{3}{2}$ b) Bạn An đọc một cuốn sách

Question

a) tìm x ∈ Z biết :
$\frac{1}{3}$ – $\frac{2}{5}$ < $\frac{x}{15}$ < $\frac{3}{10}$ : $\frac{3}{2}$ b) Bạn An đọc một cuốn sách trong 3 ngày . Ngày thứ nhất đọc được $\frac{1}{2}$ tổng số trang sách của ngày thứ và ngày thứ ba . Ngày thứ hai đọc số trang bằng $\frac{10}{9}$ số trang đọc được ngày thứ nhất . Ngày thứ ba đọc nốt 80 trang . Tìm xem cuốn sách có bao nhiêu trang ? GIÚP MK NHA , AI MÀ LÀM NHANH VÀ ĐÚNG NHẤT MK SẼ CHO HAY NHẤT NHA ❤️❤️❤️

in progress 0
Mary 3 tuần 2021-07-12T10:35:23+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T10:36:31+00:00

  a) $\frac{1}{3}$ – $\frac{2}{5}$ < $\frac{x}{15}$ < $\frac{3}{10}$ : $\frac{3}{2}$ 

  → $\frac{-1}{15}$ < $\frac{x}{15}$ < $\frac{3}{15}$ 

  → -1 < x < 3

  Vậy x ∈ {0; 1; 2}

  b)Ngày thứ nhất đọc được $\frac{1}{2}$  tổng số trang sách của ngày thứ và ngày thứ ba nên ngày thứ nhất đọc được số trang bằng $\frac{1}{2+1}$ hay $\frac{1}{3}$ tổng số trang

  Tỉ số số trang đọc được ngày thứ 2 và tổng số trang là:

        $\frac{1}{3}$ × $\frac{10}{9}$ = $\frac{10}{27}$ (tổng số trang)

  Tỉ số số trang đọc được ngày thứ 3 và tổng số trang là:

            1 – $\frac{1}{3}$ – $\frac{10}{27}$  = $\frac{8}{27}$ (tổng số trang)

  Cuốn sách có số trang là:

              80 : $\frac{8}{27}$ = 270 (trang)

                   Đáp số: 270 trang

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )