A) tính độ dài cung 45 độ và chu vi của 1 đường tròn có R = 2cm B) tính diện tích quạt tròn có đường kính là 4cm số đo cung là 30 độ

Question

A) tính độ dài cung 45 độ và chu vi của 1 đường tròn có R = 2cm
B) tính diện tích quạt tròn có đường kính là 4cm số đo cung là 30 độ

in progress 0
Daisy 1 năm 2021-10-09T02:20:54+00:00 1 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T02:22:09+00:00

  A) Độ dài cung 45 độ là :

  l=π.R.n/180=π.2.45/180=1/2π (cm)

  Chu vi của đường tròn là :

  C = 2.R.π=2.2.π=4π (cm)

  B)

  Diện tích hình quạt tròn là :

  Shq=π.R².n/180=π.4².30=480π (cm²)

   vote 5* cho mk nha bn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )