A. Tính hiệu của 73 và 29 B. Tích của 49 và 6 la bao nhiêu

Question

A. Tính hiệu của 73 và 29 B. Tích của 49 và 6 la bao nhiêu

in progress 0
aikhanh 3 tháng 2021-09-16T07:36:35+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T07:37:35+00:00

  Đáp án: 44 và 294

  Giải thích các bước giải: a, ta có : 73 – 29 = 44

  b, tích của 49 và 6 : 49*6=294

  0
  2021-09-16T07:38:00+00:00

  Đáp án:

  A.73-29=44

  B.49×6=294

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )