a) tính hóa trị của mỗi nguyên tố sau : ZnCl2, ALCL3 b) tính hóa trị của Fe trong hợp chất sau : FeO, FeSO4, Fe2O3, FE3O4

Question

a) tính hóa trị của mỗi nguyên tố sau : ZnCl2, ALCL3
b) tính hóa trị của Fe trong hợp chất sau : FeO, FeSO4, Fe2O3, FE3O4

in progress 0
Everleigh 4 tuần 2021-09-06T19:18:18+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T19:19:27+00:00

  Đáp án:

    a. Gọi hóa trị của Cl là x

  +/ Trong $ZnCl_2$

  $⇒II=x.2 ⇒ x=I$

  Vậy Zn hóa trị II; Cl hóa trị I

  +/ Trong $AlCl_3$

  Al hóa trị III 

  $⇒III=x.3 ⇒ x=I$

  Vậy Al hóa trị III; Cl hóa trị I

  b. 

  +/ Trong $FeO$ ⇒O có hóa trị II, tương tự ⇒ Fe có hóa trị II

  +/ Trong $FeSO_4$; nhóm $SO_4$ hóa trị II ⇒ Fe hóa trị II

  +/ Trong $Fe_2O_3$ ⇒O có hóa trị II, tương tự ⇒ Fe có hóa trị III

  +/ Trong $Fe_3O_4$ Fe mang 2 hóa trị II và III do $Fe_3O_4$ là hỗn hợp của $FeO; Fe_2O_3$ có cùng số mol

  0
  2021-09-06T19:20:14+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a)

  *Zn : hóa trị 2

   Cl : hóa trị 1

  *Al : hóa trị 3

   Cl : hóa trị 1

  b)

  *Fe : hóa trị 2

  * Fe : hóa trị 4

  * Fe : hóa trị 3

  * Fe : hóa trị 2

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )