a/ tính nhiệt lượng cần thiết để đun sôi 1,5 lít nước ở 25 độ c biết nhiệt dung riêng của nước là 4.200J/kg.K b/tính thời gian đun sôi lượng nước nói

Question

a/ tính nhiệt lượng cần thiết để đun sôi 1,5 lít nước ở 25 độ c biết nhiệt dung riêng của nước là 4.200J/kg.K
b/tính thời gian đun sôi lượng nước nói trênbiết rằng sau mỗi giây lượng nước nói trên được viết cung cấp cho một nhiệt lượng là 750J

in progress 0
Reagan 3 tháng 2021-09-16T07:53:01+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T07:54:42+00:00

  Đáp án:

   a. $Q = 472500J$ 
  b. t = 10 phút 30 giây.

  Giải thích các bước giải:

   a. Ta có $V = 1,5l \to m = 1,5kg$ 

  Nhiệt lượng cần thiết để đun sôi nước là 

  $Q = m.c(100 – 25) = 1,5.4200.75 = 472500J$ 

  b. Thời gian đun sồi nước là: 

  $t = \frac{472500}{750} = 630s = 10 phút 30giây$

  0
  2021-09-16T07:54:47+00:00

  Đáp án:

   Q=472500 J

  t = 0,175 h 

  Giải thích các bước giải:

   V= 1,5 lít => m = 1,5kg

  Nhiệt lượng cần thiết để đun sôi 1,5 lít nước

  Q=1,5.4200.(100-25)=472500 (J)

  Thời gian để đun sôi nước

  1 giây = 750 J

  472500 J = ? giây

  t = 472500/750 = 630 giây =0,175 h

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )