a) tính số gam Cu và thể tích oxi để điều chế 12,8 gam đồng (2) oxit b) tính số gam kali clorat cần dùng để có được lượng oxi cần dùng cho phản ứng tr

Question

a) tính số gam Cu và thể tích oxi để điều chế 12,8 gam đồng (2) oxit
b) tính số gam kali clorat cần dùng để có được lượng oxi cần dùng cho phản ứng trên

in progress 0
Valerie 4 ngày 2021-12-06T17:24:41+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T17:25:52+00:00

  Đáp án:

   a) mCu=10,24 gam; V O2=1,792 lít

  b) mKClO3=6,533 gam

  Giải thích các bước giải:

   a) 2Cu + O2—to—> 2CuO

  Ta có: nCuO=12,8/(64+16)=0,16 mol

  Theo phản ứng: nCu=nCuO=0,16 mol ->mCu=0,16.64=10,24 gam

  Ta có: nO2=1/2nCuO=0,08 mol -> V O2=0,08.22,4=1,792 lít

  b) 2KClO3 —> 2KCl  + 3O2

  -Ta có: nO2=0,08 mol -> nKClO3=2/3nO2=4/75 mol

  -> mKClO3=4/75 .(39+35,5+16.3)=6,533 gam

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )