A.tính tỉ số phần trăm của 18 và 32 B.tính a, biết 40% của a bằng 32 giúp mik nhé

Question

A.tính tỉ số phần trăm của 18 và 32
B.tính a, biết 40% của a bằng 32
giúp mik nhé

in progress 0
Adalyn 3 tuần 2021-11-22T12:49:27+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-22T12:50:38+00:00

  Bạn tham khảo nhé:

  Đáp án:a) 56,25%

               b) 80

  Giải thích các bước giải:

  a)Tỉ số phần trăm của 18 và 32 là:

         18: 32=56,25%

  b) Số a đó là :
         32×100:40=80

                 Đáp số:a) 56,25%

                              b) 80

  Vote cho mik câu trả lời hay nhất nha

  Chúc bạn học tốt^^

   

  0
  2021-11-22T12:51:07+00:00

  Đáp án:

  A) 56,25%

  B) 80

  Giải thích các bước giải:

  A.tính tỉ số phần trăm của 18 và 32

  18:32=56,25%

  B) So a do la:
  32×100:40=80

  Dap so:

  A) 56,25%

  B) 80

  Chuc ban hoc tot!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )