A.Trắc nghiệm Câu 1. Xác định được loại hạt :-có chứa phôi nhũ ………. ví dụ……………

Question

A.Trắc nghiệm
Câu 1. Xác định được loại hạt :-có chứa phôi nhũ ………. ví dụ……………
-không chứa phôi nhũ………….. ví dụ…………

in progress 0
Savannah 2 tháng 2021-10-09T22:43:29+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T22:44:46+00:00

  Xác định được loại hạt :Hạt chứa phôi nhũ là hạt chất dinh dưỡng không chứa trong lá mầm mà chứa ở  phôi nhũ (có ngoại nhũ và nội nhũ cung cấp chất dinh dưỡng)

  Vd : cau , ngô , lúa ,… và các cây 1 lá mầm

  Hạt không chứa phôi nhũ là hạt chất dinh dưỡng được chứa trong lá mầm (cây hai lá mầm: đậu đen…)

  VD : lạc , đậu đen và các cây hai lá mầm

  CHO MK CTLHN nha ! <3

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )