a/ Vị trí tương đối giữa 2 mạch nucleotit là gì? b/ Nêu số đường kính vòng xoắn, số cặp nucleotit trong mỗi vòng xoắn. c/ Sự liên kết các nucleotit gi

Question

a/ Vị trí tương đối giữa 2 mạch nucleotit là gì?
b/ Nêu số đường kính vòng xoắn, số cặp nucleotit trong mỗi vòng xoắn.
c/ Sự liên kết các nucleotit giữa hai mạch là gì?

in progress 0
Everleigh 2 tuần 2021-08-25T07:25:52+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-25T07:26:54+00:00

  a.  Vị trí tương đối giữa 2 mạch nucleotit là sự suy trì 2 mạch của Nu nhờ nguyên tắc bổ sung A liên kết với T bằng 2 liên kết hidro vàng ngược lại,  G liên kết với X bằng 3 liên kết hidro vàng ngược lại

  b. Đường kính vòng xoắn là 20 amtrong , 

  Số Nu trong 1 chu kì xoắn là 10 cặp

  c.Sự liên kết các nucleotit giữa hai mạch là liên kết hidro 

  0
  2021-08-25T07:26:58+00:00

  Đáp án:

  a/Các nuclêôtit giữa hai mạch liên kết với nhau bằng các liên kết hiđrô tạo thành cặp theo nguyên tắc bổ sung A – T ; G – X và ngược lại .

  b/  Mỗi chu kì xoắn cao 34Å gồm 10 cặp nuclêôtit

  c/    Đường kính vòng xoắn là 20Å.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )