a)Viết vào chỗ chấm dưới dạng tỉ số %: 0,02=………….……. 2,9=…..…………… b)Viết vào chỗ chấm dưới dạng số thập phân: 75%=………………..

Question

a)Viết vào chỗ chấm dưới dạng tỉ số %:
0,02=………….……. 2,9=…..……………
b)Viết vào chỗ chấm dưới dạng số thập phân:
75%=……………….. 150%=…………………

in progress 0
Reagan 1 năm 2021-09-29T19:56:46+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-29T19:58:00+00:00

  a) 0,02=0,02×100= 2%

  2,9=2,9×100=290%

  75%=75÷100=3/4=0,75

  150%=150÷100=3/2=1,5

  Đây nha bạn chúc bạn học tốt!!!

   

  0
  2021-09-29T19:58:34+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  `a)Viết vào chỗ chấm dưới dạng tỉ số %: 0,02=2%          2,9=290%`

  `b)Viết vào chỗ chấm dưới dạng số thập phân: 75%=0,75     150%=1,5`

  xin hay nhất

  `watermelon`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )