AB=40CM, CD=30CM, DH=20CM – DIỆN tính của hình ABCD là:

Question

AB=40CM, CD=30CM, DH=20CM
– DIỆN tính của hình ABCD là:

in progress 0
aihong 3 tháng 2021-09-12T01:39:48+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T01:40:52+00:00

  Diện tích hình ABCD là:

      (40+30)x20:2=700(cm2)

                   Đáp số:700cm2

   

  0
  2021-09-12T01:41:47+00:00

  Đáp án:

  đáp số 120 cm²

  Giải thích các bước giải:

  diện tính của hình ABCD là:

  40×30=120(cm²)

  đáp số 120 cm²

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )