xác điịnh ĐT, TT, DT, st ,lt, ct ,pt, CDT, CĐT ,CTT a) có 1 con ếch sống lâu ngày trong 1 giếng nọ xung quanh nó chỉ có vài con nhái , cua , ốc bé nhỏ

Question

xác điịnh ĐT, TT, DT, st ,lt, ct ,pt, CDT, CĐT ,CTT a) có 1 con ếch sống lâu ngày trong 1 giếng nọ xung quanh nó chỉ có vài con nhái , cua , ốc bé nhỏ hằng ngày nó cất tiếng kêu ồm ộp làm vang động cả giếng khiến các con vật kia rất hoảng sợ ếch cứ tưởng bầu trời chỉ bé bằng chiếc vung và nó thì oai như 1 vị chúa tể

in progress 0
Serenity 1 năm 2021-10-04T01:07:15+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-04T01:08:30+00:00

  danh từ : vị , chúa , tể , vung 

  động từ : kêu 

  cdt : vị chúa tể , chiếc vung , vang động 

  mình chỉ biết nhiêu đó

  0
  2021-10-04T01:09:12+00:00

  DT: con ếch, ngày,giếng,nó,con nhái, cua , ốc,con vật,bầu trời,chiếc vung,chúa tể

  ĐT: sống ,cất tiếng kêu,vang động,hoảng sợ,tưởng

  TT: bé nhỏ,bé,oai

  ST: một

  LT: vài,các,cả

  CT: nọ, xung quanh, ngoài

  CDT: một con ếch;1 giếng nọ;vài con nhái , cua , ốc bé nhỏ

  CĐT: cất tiếng kêu ồm ộp,vang động cả giếng

  CTT:rất hoảng sợ,bé bằng chiếc vung,oai như 1 vị chúa tể

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )