xác định a,b a) x mũ 4 – x mũ 3 – 3x bình + ax + b chia cho x bình – x -2 dư 2x-3 b) 2x mũ 3 + ax + b chia cho 4 + 1 dư -6 , chia cho x-2 dư 21 sử dụn

Question

xác định a,b
a) x mũ 4 – x mũ 3 – 3x bình + ax + b chia cho x bình – x -2 dư 2x-3
b) 2x mũ 3 + ax + b chia cho 4 + 1 dư -6 , chia cho x-2 dư 21
sử dụng định lí bơ du

in progress 0
Aaliyah 1 tuần 2021-09-03T19:23:10+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-03T19:24:15+00:00

  Giải thích các bước giải:

  a) Ta có: x^4-x^3-3x^2+ax+b=(x^2-x-2).(x^2-1)+(a-1).x+b

  ⇒(a-1).x+b=2x-3

  ⇒a-1=2 và b=-3

  ⇔a=3 và b=-3

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )