Xác định a ; b để hệ phương trình 2x+ay=b+4 ax+by=8+9a Có nghiệm là x=3 ; y=-1

Question

Xác định a ; b để hệ phương trình 2x+ay=b+4
ax+by=8+9a
Có nghiệm là x=3 ; y=-1

in progress 0
Camila 1 năm 2021-11-13T05:39:59+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-13T05:41:27+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Cho Mk hn nha bn 

  0
  2021-11-13T05:41:49+00:00

  Thay x=3 y=-1 vào HPT ta được

            2*3+a*(-1)=b+4

  <=>

            a*3+b*(-1)=8+9a

            6-a=b+4

  <=> 

            3a-b=8+9a

   

             a=-b+2

  <=> 

             3(-b+2)-b=8+9(-b+2)

             a=-b+2

  <=>

             -3b+6-b=8+-9b+18

             a=-b+2

  <=>

             5b=20

   

             a=-2

  <=>     

             b=4

  Vậy a=-2,b=4

  ở giữa là dấu <=> còn 1 ở trên và 1 ở dưới là HPT nha  

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )