Xác định biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong câu thơ “Biển cho ta cá như lòng mẹ”. Nêu tác dụng của biện pháp nghệ thuật đó

Question

Xác định biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong câu thơ “Biển cho ta cá như lòng mẹ”. Nêu tác dụng của biện pháp nghệ thuật đó

in progress 0
Alexandra 2 tuần 2021-07-11T00:22:08+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T00:23:14+00:00

  “Biển cho ta cá như lòng mẹ” ⇒ Biện pháp so sánh.

  Tác dụng : đã diễn tả chân thực, sinh động tấm lòng tri ân, sự biết ơn của những người đi đánh cá với biển cả quê hương. Họ coi biển là mẹ, người mẹ đã cho họ cá, nuôi lớn cuộc đời họ.

  0
  2021-07-11T00:23:52+00:00

  – Biện pháp nghệ thuật được sử dụng là so sánh.

  – Tác dụng: nói lên lòng biết ơn sâu sắc của ngư dân đối với biển cả quê hương.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )