Xác định các thành phần trog các câu thơ sau : Sơn Tinh có một mắt ở trán Thủy Tinh râu ria quăn xanh rì

Question

Xác định các thành phần trog các câu thơ sau :
Sơn Tinh có một mắt ở trán
Thủy Tinh râu ria quăn xanh rì
Một thần phi bạch hổ trên cạn
Một thần cưỡi lưng rồng uy nghi

in progress 0
Ximena 5 ngày 2021-12-04T08:08:12+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T08:09:27+00:00

  Sơn Tinh là Cn, còn lại là Vn

  Thủy Tinh là Cn , còn lại là Vn

  Một thần là Cn , còn lại là Vn 

  Một thần là Cn , còn lại là Vn

  0
  2021-12-04T08:09:58+00:00

  Sơn Tinh=>Chủ ngữ

  có một mắt ở trán=>Vị ngữ

  Thủy Tinh=>Chủ ngữ

  râu ria quăn xanh rì=>Vị ngữ

  Một thần=>Chủ ngữ

  phi bạch hổ trên cạn=>Vị ngữ

  Một thần=>Chủ ngữ

  cưỡi lưng rồng uy nghi=>Vị ngữ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )