Xác định câu đặc biệt, câu rút gọn trong các ví dụ sau. Nếu là câu rút gọn, hãy cho biết thành phần được rút gọn; nếu là câu đặc biệt, hãy cho biết tá

Question

Xác định câu đặc biệt, câu rút gọn trong các ví dụ sau. Nếu là câu rút gọn, hãy cho biết thành phần được rút gọn; nếu là câu đặc biệt, hãy cho biết tác dụng của câu.
1. Đoàn người nhốn nháo lên. Tiếng reo. Tiếng vỗ tay.
2. Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý. Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy. Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm.
3. Mẹ không lo nhưng vẫn không ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là dường như vang bên tai tiếng đọc bài trầm bổng…
4. Bước tới Đèo Ngang, bóng xế tà. Cỏ cây chen đá, lá chen hoa.

in progress 0
Cora 43 phút 2021-09-20T08:54:59+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T08:56:03+00:00

  a,

   Câu đặc biệt: 

  +) Tiếng reo.

  +)Tiếng vỗ tay. 

  → Liệt kê sự tồn tại của hiện tượng , sự vật

  b,

   Câu rút gọn:

  +) Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy.

  +) Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm.

  → TP : Chủ ngữ.

  c,

   Câu rút gọn:

  +)Cứ nhắm mắt lại là dường như vang bên tai tiếng đọc bài trầm bổng…

  → TP : Chủ ngữ.

  d,

   Câu đặc biệt:

  +) Bước tới Đèo Ngang, bóng xế tà.

  → Xác định nơi chốn , thời gian diễn ra sự việc

  0
  2021-09-20T08:56:57+00:00

  Bài làm:

  a.

  – Câu đặc biệt: 

  + “Tiếng reo.”

  + “Tiếng vỗ tay.”

  – Tác dụng của câu: Liệt kê thông báo sự tồn tại của sự vật, hiện tượng.

  b.

  – Câu rút gọn:

  + “Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy.”

  + “Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm.”

  – Thành phần được rút gọn là: Chủ ngữ.

  c.

  – Câu rút gọn: “Cứ nhắm mắt lại là dường như vang bên tai tiếng đọc bài trầm bổng…”

  – Thành phần được rút gọn là: Chủ ngữ.

  d.

  – Câu đặc biệt: “Bước tới Đèo Ngang, bóng xế tà.”

  Tác dụng của câu: Xác định thời gian, nơi chốn diễn ra sự việc được nói tới trong bài thơ.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )