Xác định cấu tạo hạt ( tìm số e, số p , số n ) a) Tổng số hạt cơ bản là 36 , số hạt mang điện gấp đôi số hạt không mang điện b) Tổng số hạt cơ bản là

Question

Xác định cấu tạo hạt ( tìm số e, số p , số n )
a) Tổng số hạt cơ bản là 36 , số hạt mang điện gấp đôi số hạt không mang điện
b) Tổng số hạt cơ bản là 52 , số hạt không mang điện bằng 1,06 lần số hạt mang điện âm
c) Tổng số hạt là 49 , số hạt không mang điện bằng 53,125% số hạt mang điện

in progress 0
Eliza 3 tháng 2021-09-16T13:41:59+00:00 1 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T13:43:06+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a) giải hệ 2e +n=52 và n:e=1.06 .

  b) giải hệ 2e + n=49 và n:2e=53.125:100 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )