xác định chủ ngữ vị ngữ Dưới gốc tre của ngàn xưa, thấp thoáng mái đình, mái chù cổ kính Dưới bóng tre xanh, ta gìn giữ một nền văn hóa lâu đời

Question

xác định chủ ngữ vị ngữ
Dưới gốc tre của ngàn xưa, thấp thoáng mái đình, mái chù cổ kính
Dưới bóng tre xanh, ta gìn giữ một nền văn hóa lâu đời

in progress 0
Abigail 5 tháng 2021-07-29T10:45:38+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-29T10:47:13+00:00

  Dưới gốc tre của ngàn xưa,/ thấp thoáng mái đình, mái chùa /cổ kính

                TN                                       CN                                        VN

  Dưới bóng tre xanh,/ ta /gìn giữ một nền văn hóa lâu đời

               TN                CN            VN

  0
  2021-07-29T10:47:28+00:00

  Dưới gốc tre của ngàn xưa/ thấp thoáng/ mái đình, mái chù cổ kính

           TN                                 Vn                       CN

  Dưới bóng tre xanh/, ta/ gìn giữ một nền văn hóa lâu đời

              TN                CN              VN

  #Munn❤️

  #Nhớ cho Munn 5✧✧✧✧ lấp la lấp lánh và ctlhn nhóa ❀❀

  (ノ・ω・)ノ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )