Xác định chủ ngữ vị ngữ trong bài ho gươm

Question

Xác định chủ ngữ vị ngữ trong bài ho gươm

in progress 0
Adeline 1 tháng 2021-08-05T00:58:51+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T01:00:05+00:00

  trạng ngữ 1 : Đứng ở mạn thuyền

  chủ ngữ      : Vua; Con Rùa Vàng; Nó

  Vị ngữ        ;thầy lưỡi gươm thần đeo bên mình động đậy; không sợ người, nho đầu lên cao nữa và tiến về phía thuyền; đứng nổi trên mặt nước và nói:”Xin bệ hạ hoàn gươm cho Long Quân”

  0
  2021-08-05T01:00:47+00:00

  trạng ngữ  : Đứng ở mạn thuyền

  chủ ngữ      :  Con Rùa Vàng; Nó

  Vị ngữ        ; không sợ người, nho đầu lên cao nữa và tiến về phía thuyền; đứng nổi trên mặt nước và nói:”Xin bệ hạ hoàn gươm cho Long Quân”

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )