xác định chủ ngữ,vị ngữ trong câu sau;rắc nắng vườn nhà những cánh hoa vương. a vu

Question

xác định chủ ngữ,vị ngữ trong câu sau;rắc nắng vườn nhà những cánh hoa vương.
a vu

in progress 0
Delilah 1 năm 2021-07-16T17:53:11+00:00 2 Answers 18 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T17:54:14+00:00

  Xác định chủ ngữ,vị ngữ trong câu sau:

  Rắc nắng vườn nhà /những cánh hoa vương.

        Vị ngữ                             Chủ ngữ

  Câu này đảo vị ngữ lên đúng đầu câu.

  0
  2021-07-16T17:54:35+00:00

  Đáp án:

  Rắc nắng vườn nhà những cánh hoa vương.

  => Rắc nắng vườn nhà: Vị ngữ.

        Những cánh hoa vương: Chủ ngữ.

  @quynhchik852

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )