Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong câu :”Tre xung phong vào xe tăng, đại bác.” Hãy cho biết đó là kiểu câu gì?

Question

Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong câu :”Tre xung phong vào xe tăng, đại bác.” Hãy cho biết đó là kiểu câu gì?

in progress 0
Faith 1 năm 2021-07-24T18:32:52+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T18:33:57+00:00

  “Tre //xung phong vào xe tăng, đại bác.”

  + Chủ ngữ: Tre

  + Vị ngữ: Xung phong vào xe tăng đại bác

  => Câu trên thuộc kiểu câu trần thuật đơn ( câu kể)

  => Câu trần thuật đơn không có từ là.

  0
  2021-07-24T18:34:22+00:00

  chủ ngữ là tre còn lại là vị ngữ

  kiểu câu trần thuật đơn 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )