Xác định CTHH của A , biết khối lượng mol của A là 84g/mol . Trong đó Mg chiếm 28,57% , Cacbon chiếm 14,2 % còn lại là Oxi

Question

Xác định CTHH của A , biết khối lượng mol của A là 84g/mol . Trong đó Mg chiếm 28,57% , Cacbon chiếm 14,2 % còn lại là Oxi

in progress 0
Lyla 1 năm 2021-09-18T13:59:49+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-18T14:01:03+00:00

  Đáp án:

   `mMg=frac{84.28,57}{100}≈24` g

  `mC=frac{84.14,2}{100}≈12` g

  `mO=frac{84.57,23}{100}≈48` g

  ta có :

  `nMg=24/24=1` mol

  `nC=12/12=1` mol

  `nO=48/16=3` mol

  *CTHH : `MgCO3`

  $\text{*Khiên}$

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-09-18T14:01:32+00:00

  Xét 1 phân tử A nặng 84 đvC.

  $m_{Mg}=84.28,57\%=24(đvC)$

  $\to$ phân tử có 1 Mg 

  $m_C=84.14,2\%=12(đvC)$

  $\to$ phân tử có 1 C 

  $m_O=84-24-12=48(đvC)=16.3$

  $\to$ phân tử có 3 O 

  Vậy A là $MgCO_3$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )