xác định danh từ, động từ , tính từ, đại từ, quan hệ từ của các từ sau: a Xuân ( tên người nha) , học , cánh đồng , làng , trời mây , xam xịt, mưa ng

Question

xác định danh từ, động từ , tính từ, đại từ, quan hệ từ của các từ sau:
a Xuân ( tên người nha) , học , cánh đồng , làng , trời mây , xam xịt, mưa ngâu , rả rích , bóng , người đi ,thăm, ruộng, be, bờ , rón rén, bước , con đường, lầy lội
b bọ ngựa đẻ , thanh mảnh , nó ,quanh quẩn, trắng,xanh nhạt, vàng sẫm, nâu bóng, chắc nịch, tin ,lứa con, ra đời , mẹ, bỏ đi , và , bất công , tôi , với .
giúp với nhaaaa

in progress 0
Aaliyah 1 năm 2021-10-09T03:17:20+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T03:18:41+00:00

  * `Danh` `từ` `:` `Xuân` `,` `cánh` `đồng` `, `làng` , `trời` `mây` , `mưa` ngâu` , bóng , con đường , ruộng , be , bờ , lứa con

  * Động từ : học , người đi , thăm , bước , bọ ngựa đẻ , quanh quẩn , tin , ra đời , bỏ đi

  * Tính từ : Xám xịt , rả rích , rón rén , lầy lội , thanh mảnh , trắng , xanh nhạt , vàng sẫm , nâu bóng , chắc nịch , bất công

  * Đại từ : mẹ , tôi , nó

  * Quan hệ từ : và , với

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )