Xác định dấu của c, biết a^3. bc trái dấu với – 3a^5b^3c^2

Question

Xác định dấu của c, biết a^3. bc trái dấu với – 3a^5b^3c^2

in progress 0
Natalia 1 tháng 2021-08-03T23:46:11+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-03T23:47:41+00:00

  Ta có: 

  -Vì `2a^3bc` trái dấu với `( – 3a^5b^3c^2)`

  `=>(2a^3bc).( – 3a^5b^3c^2)≤0`

  hay: `(-6a^8b^4c^3)≤0`

  Lại có: `a^8b^4≥0` với `∀a;b`

  Mà: `a,b,c` là các số `\ne0`

  Nên: `(-6a^8b^4)<0`

  `=> c^3>0` hay `c>0`

  Xin hay nhất =_=

  0
  2021-08-03T23:48:07+00:00

  Giải thích các bước giải:

  `2a³bc` và `-3a^5 b³3²` trái dấu nên` (2a³bc)(-3a^5 b³c²)<0`

  Do đó `-6a^8 b^4 c³ <0`

  Vì` a^8  b^4` > `0` và `a,b,c` khác `0` nên `-6a^8 b^4 < 0`, suy ra c³ > 0

  `text(Vậy c>0)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )