xác định đâu là tục ngữ, thành ngữ, ca dao 1)Lá lành đùm lá rách 2)người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân 3)bút sa gà chết 4)chó treo mèo đậy 5)Giấy rách p

Question

xác định đâu là tục ngữ, thành ngữ, ca dao
1)Lá lành đùm lá rách
2)người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân
3)bút sa gà chết
4)chó treo mèo đậy
5)Giấy rách phải giữ lấy lề
6)ăn quả nhớ kẻ trồng cây
7)ăn cháo đá bát
8)lửa thử vàng gian nan thử sức
9)nước chảy đá mòn
10)lời chào cao hơn mâm cỗ
11)người sống đống vàng
12)chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo

in progress 0
Sarah 5 tháng 2021-07-16T07:16:52+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T07:17:57+00:00

  1)Lá lành đùm lá rách (tục ngữ)

  2)người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân (tục ngữ)

  3)bút sa gà chết (thành ngữ)

  4)chó treo mèo đậy (thành ngữ)

  5)Giấy rách phải giữ lấy lề (tục ngữ)

  6)ăn quả nhớ kẻ trồng cây (tục ngữ)

  7)ăn cháo đá bát (thành ngữ)

  8)lửa thử vàng gian nan thử sức (tục ngữ)

  9)nước chảy đá mòn (thành ngữ)

  10)lời chào cao hơn mâm cỗ (tục ngữ)

  11)người sống đống vàng (tục ngữ)

  12)chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo (tục ngữ)

  0
  2021-07-16T07:18:37+00:00

  1)lá lành đùm lá rách (tục ngữ ). 2)người đẹp vì lụa,lúa tốt vì phân(tục ngữ). 3)bút sa gà chết(thành ngữ). 4)chó treo mèo dậy(thành ngữ). 5)giấy rách phải giữ lấy lề (tục ngữ). 6)ăn quả nhớ kẻ trồng cây(tục ngữ). 7)ăn cháo đá bát(thành ngữ). 8)lửa thử vàng gian nan thử sức(tục ngữ). 9)nước chảy đá mòn(thành ngữ). 10)lời chào cao hơn mân cỗ(tục ngữ). 11)người sống đống vàng(tục ngữ). 12)chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo(tục ngữ). Xong r ạ nhớ đánh giá cho mik nhé

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )