Xác định giá trị của a, để đường thẳng (D):y=ax+b lập với tia Ox 1 góc 60°

Question

Xác định giá trị của a, để đường thẳng (D):y=ax+b lập với tia Ox 1 góc 60°

in progress 0
Caroline 2 tháng 2021-10-02T15:16:15+00:00 1 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-02T15:17:15+00:00

  $(d): y=ax+b$ tạo với Ox góc $60^o$

  $\Rightarrow a=tan60^o= \sqrt3$ 

  Vậy $(d): y=\sqrt3 x+b$ 

  (chưa có dữ kiện tìm b)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )