Xác định hàm số y=ax+b a khác không Đồ thị hàm số đi qua góc tọa độ va Đi qua điểm A (1:-2)

Question

Xác định hàm số y=ax+b a khác không
Đồ thị hàm số đi qua góc tọa độ va Đi qua điểm A (1:-2)

in progress 0
Raelynn 4 tháng 2021-08-24T20:46:05+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-24T20:47:07+00:00

  Đáp án:

   y=-2x

  Giải thích các bước giải:

   Vì đồ thị hàm số đi qua gốc tọa độ và A(1,-2)

  \(\begin{array}{l}
   \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  0 = a.0 + b\\
   – 2 = a.1 + b
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  b = 0\\
  a =  – 2
  \end{array} \right.\\
   \Rightarrow y =  – 2x
  \end{array}\)

  0
  2021-08-24T20:47:26+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Đồ thị đi qua gốc tọa độ

  y=ax+b

  0=0*a+b

  b=0

  Đồ thị đi qua tọa độ (1;-2)

  -2=1.a+0

  a=-2

  Vậy phương trình là

  y=-2x

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )