Xác định hàm số y=ax+b biết đồ thị hàm số đi qua điểm (2;-1) và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 3/2

Question

Xác định hàm số y=ax+b biết đồ thị hàm số đi qua điểm (2;-1) và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 3/2

in progress 0
Arya 1 tháng 2021-08-31T17:35:10+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T17:36:13+00:00

  Đáp án: $(d): y=-2x+3$

  Giải thích các bước giải:

  Vì đồ thị đi qua $(2,-1)$

  $\to -1=2a+b\to b=-2a-1$

  Lại có đồ thị cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng $\dfrac32\to$ Đồ thị hàm số đi qua $(\dfrac32,0)$

  $\to 0=a\cdot \dfrac32+b\to a\cdot \dfrac32+(-2a-1)=0$

  $\to -\dfrac{1}{2}a-1=0=0$

  $\to a=-2$

  $\to b=-2\cdot (-2)-1=3$

  $\to$Phương trình $(d): y=-2x+3$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )