xác định hàm số y=ax+b ,biết rằng đồ thị của nó cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 3 và tạo với tia Ox góc 45 độ

Question

xác định hàm số y=ax+b ,biết rằng đồ thị của nó cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 3 và tạo với tia Ox góc 45 độ

in progress 0
Arianna 4 tháng 2021-08-17T13:06:59+00:00 1 Answers 124 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T13:08:47+00:00

  Giải thích các bước giải:

  + Vì đồ thị cắt trục hoành (y = 0) tại điểm có hoành độ bằng 3 nên đồ thị hàm số đi qua điểm có tọa độ (3; 0), nghĩa là:

  $0=a.3+b$ ⇔ $3a+b=0$ (1)

  + Hơn nữa, đồ thị  tạo với tia Ox góc $45^o$ nên $a=tan45^o=1$

  + Với $a=1$ thay vào (1) có: $3.1+b=0$ ⇒ $b=-3$

  Vậy hàm số cần tìm là: $y=x-3$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )