Xác định hệ số a,b của f(x)=ax+b, biết f(1)=-3 ; f(2)=7

Question

Xác định hệ số a,b của f(x)=ax+b, biết f(1)=-3 ; f(2)=7

in progress 0
aikhanh 1 năm 2021-09-01T05:41:04+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-01T05:42:13+00:00

  Đáp án:

   Ta có: `f(1)=a.1+b=a+b=-3 =>-b=-a-3 `

              `f(2)=a.2+b=2a+b=7  (1)`

  Thay -b=-a-3 vào (1), ta được:

  ` 2a + (- a – 3) = 7`

  ` a – 3 = 7`

  `a = 10`

  `=>b=-10-3=-13`

  XIN HAY NHẤT NHA

  @hoang

   

  0
  2021-09-01T05:42:50+00:00

  Đáp án:

  `b=-13;a=10`

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:
  `f(x)=ax+b`
  `=>f(1)=a.1+b=-3`
  `=>f(1)=a+b=-3`
  `=>f(1)=b+a=-3`
  `f(x)=ax+b`
  `=>f(2)=a.2+b=7`
  Ta có:
  `b+a=-3`
  `=>a=-3-b`
  Thay `a=-3-b` vào `a.2+b=7`
  `(-3-b)2+b=7`
  `=>-6-b2+b=7`
  `=>-6-b=7`
  `=>b=-6-7`
  `=>b=-13`
  Thay `b=-13` vào `b+a-3` có:
  `-13+a=-3`
  `=>a=-3+13`
  `=>a=10`
  Vậy `b=-13;a=10`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )