Xác định hệ số a của hàm số y=ax, biết rằng đồ thị của nó đi qua điểm a) M(3;9) b)N(-4;1)

Question

Xác định hệ số a của hàm số y=ax, biết rằng đồ thị của nó đi qua điểm
a) M(3;9)
b)N(-4;1)

in progress 0
Ximena 2 tháng 2021-07-27T02:03:18+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T02:04:47+00:00

  Đáp án: a. a=3

             b. a=-1/4

   

  Giải thích các bước giải: 

  a.Vì M(3;9) đi qua đồ thị nên x=3,y=9

  => 9=3a

      =>a=3

  b.vì N(-4,1) đi qua đồ thị nên x=-4,y=1

  =>1=-4a

  => a=-1/4

   

  0
  2021-07-27T02:04:57+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a. đồ thị hàm số y = ax đi qua điểm M (3 ; 9 )

  <=> 9 = 3a <=> a = 3 

  b. đồ thị hàm số y = ax đi qua điểm N ( -4 ; 1 )

  <=> 1 = -4a <=> a = – 1 / 4 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )