Xác định kết quả phép lai 1,P:Bb+BB G: F1: 2,P:AaBB+AABb G: F1:

Question

Xác định kết quả phép lai
1,P:Bb+BB
G:
F1:
2,P:AaBB+AABb
G:
F1:

in progress 0
Katherine 3 tháng 2021-09-10T21:10:40+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T21:11:55+00:00

  Giải thích các bước giải:

  1,P:Bb               +    BB

  G: 1B: 1b                  B

  F1: 1 BB      : 1 Bb

  2,P:          AaBB +         AABb

  G: 1AB: 1 aB                 1AB : 1 Ab

  F1: 1AABB : 1AABb : 1 AaBB : 1AaBb

  0
  2021-09-10T21:11:56+00:00

  1) $P: Bb × BB$

  $G_P: B, b \space{}\space{}\space{}\space{} B$

  $F_1: 1BB: 1Bb $

  2) $P: AaBB × AABb$

  $G_P: AB, aB \space{}\space{}\space{}\space{} AB, Ab$

  $F_1: 1AABB: 1AABb: 1AaBB: 1AaBb$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )