Xác định kiểu gen của P và lập sơ đồ lai. Khi bố mẹ đều có lá chẻ quả đỏ lai với nhau. Thu được con lai là 64 lá chẻ quả đỏ, 21 lá chẻ quả vàng, 23 lá

Question

Xác định kiểu gen của P và lập sơ đồ lai. Khi bố mẹ đều có lá chẻ quả đỏ lai với nhau. Thu được con lai là 64 lá chẻ quả đỏ, 21 lá chẻ quả vàng, 23 lá nguyên quả đỏ, 7 lá nguyên quả vàng

in progress 0
Everleigh 16 phút 2021-09-10T12:58:38+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T13:00:19+00:00

  Giải thích các bước giải:

   F1 có 9 lá chẻ, quả đỏ : 3 lá chẻ, vàng: 3 lá nguyên, đỏ: 1 lá nguyên vàng

  F1: lá chẻ : lá nguyên = 3:1 

  => Lá chẻ >> lá nguyên, 

  Quy ước : lá chẻ : A, lá nguyên a 

  P có kiểu gen Aa x Aa

  F1: quả đỏ : quả vàng = 3:1 

  => quả đỏ >> quả vàng 

  Quy ước : B- quả đỏ, b – quả vàng

  P có kiểu gen Bb x Bb

  P :     AaBb chẻ, đỏ              x             AaBb chẻ đỏ

  G:    AB: Ab : aB : ab                          AB: Ab : aB : ab

  F1:               9 A-B-, 3 A-bb : 3 aaB- : 1 aabb

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )