Xác định m biết rằng: đồ thị của hàm số y = |m + 2| x đi qua điểm H (-2 ;-4)

Question

Xác định m biết rằng: đồ thị của hàm số y = |m + 2| x đi qua điểm H (-2 ;-4)

in progress 0
Rose 1 tháng 2021-08-03T23:26:25+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-03T23:27:53+00:00

  Đáp án:

   m=0 hoặc m=-4

  Giải thích các bước giải:

  y=|m+2|x
  Thay H(-2;-4)
  Ta được: 
  -4=|m+2|.(-2)
  \( \Leftrightarrow |m+2|=2 \)
  \( \Leftrightarrow \left\{\begin{matrix}m+2=2
   &  & \\ m+2=-2
   &  & 
  \end{matrix}\right.\)
  \( \Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} m=0
   &  & \\ m=-4
   &  & 
  \end{matrix}\right.\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )