Xác định nguyên nhân, ý nghĩa lịch sử quan trọng nhất phong trào Tây sơn? Giải thích?

Question

Xác định nguyên nhân, ý nghĩa lịch sử quan trọng nhất phong trào Tây sơn? Giải thích?

in progress 0
Piper 3 tháng 2021-10-01T00:15:45+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-01T00:16:59+00:00

  Nguyên nhân : 

  1. Cướp người giàu chia người nghèo , xóa sổ nợ .. 

  2. Mở rộng phạm vi 

  – tiến đánh , thống nhất đất nc . 

  Ý nghĩa lịch sử : 

  Đánh đuổi 3 tập đoàn phong kiến . 

  Phá bỏ ranh giới đàng trong – ngoài . 

  Thống nhất đất nc . 

  Ý nghĩa quan trọng nhất : phá bỏ ranh giới sông Gianh . Vì : phá bỏ ranh giới thoát khỏi sự chia cắt đất nc và sự xâm chiếm các tập đoàn phong kiến . 

  Học tốt ^•^

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )