Xác định nhanh hóa trị của: NO, NO2, N2O3, N2O5, NH3, HCl, H2SO4, H3PO4, Ba(OH)2, NA2SO4, NaNO3, K2PO4, Ca(HCO3)2, Na2HPO4, Al(HSO4), Mg(H2PO4)2

Question

Xác định nhanh hóa trị của: NO, NO2, N2O3, N2O5, NH3, HCl, H2SO4, H3PO4, Ba(OH)2, NA2SO4, NaNO3, K2PO4, Ca(HCO3)2, Na2HPO4, Al(HSO4), Mg(H2PO4)2

in progress 0
Savannah 7 ngày 2021-12-02T20:12:08+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-02T20:14:06+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Trong $NO$ :

  $N$ : II

  $O$ : II

  Trong $NO_2$ : 

  $N$ : IV

  $O : II

  Trong $N_2O_3$: 

  $N$ : III

  $O$ : II

  Trong $N_2O_5$: 

  $N$ : V

  $O$ : II

  Trong $NH_3$ : 

  $N$ : III

  $H : I

  Trong $HCl$: 

  $H$ : I

  $Cl$ : I

  Trong $H_2SO_4$ :

  $H$ : I

  $SO_4$ : II

  Trong $Ba(OH)_2$ :

  $Ba$ : II

  $OH$ : I

  Trong $Na_2SO_4$: 

  $Na$ : I

  $SO_4$ : II

  Trong $NaNO_3$: 

  $Na$ : I

  $NO_3$ : I

  Trong $K_3PO_4$ : 

  $K$ : I

  $PO_4$ : III

  Trong $Ca(HCO_3)_2$ : 

  $Ca$ : II

  $HCO_3$: I

  Trong $Na_2HPO_4$ :

  $Na$ : I

  $HPO_4$:  II

  Trong $Al(HSO_4)_3$ :

  $Al$ : III

  $HSO_4$ : I

  Trong $Mg(H_2PO_4)_2$ :

  $Mg$ : II

  $H_2PO_4$ : I

   

  0
  2021-12-02T20:14:07+00:00

  thứ tự :  N (II) , N (IV) , N (III) , N (V)  , N (III) , Cl (I)  , Ba (II ) , Na (I) , Na (I) , Ca (II) , Na (I) 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )