Xác định số lượng và tỉ % từng loại Nu của gen biết gen có T=23.6%,N=300

Question

Xác định số lượng và tỉ % từng loại Nu của gen biết gen có T=23.6%,N=300

in progress 0
Liliana 4 tuần 2021-09-06T11:31:10+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T11:32:21+00:00

  Số Nu của gen là $N=3000$ Nu

  Ta có $A=T$=$23,6$%

  mà $A+G$=$50$% suy ra $G=X$=$26,4$%

  Số Nu từng loại của gen là

  $A=T$=$23,6$%x$3000$=$708$ Nu 

  $G=X$=$24,4$%x$3000$=$792$ Nu

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )